Μήνυμα καλωσορίσματος

Μήνυμα καλωσορίσματος από τον Πάτερ Αντουάν Σούκκαρ.


“Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή του Υιό, για να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ’ αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια.”

Κατά Ιωάννη 3:16

Ακολουθώντας το παράδειγμα του αρχηγού της Εκκλησίας μας, Ιησού Χριστού και καθοδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα στην αποστολή μας, προσπαθούμε να αγαπούμε ο ένας τον άλλο, να υπηρετούμε τον κόσμο και να αγαπούμε το Θεό. Επιδιώκουμε, να ακολουθούμε τον Ιησού, ώστε να είμαστε Χριστιανοί και ακόλουθοι του Χριστού.

Ο Ιησούς μας καλεί να αναγγείλουμε τα καλά νέα. Ως Χριστιανοί, θέλουμε να μοιραστούμε αυτά τα καλά νέα, όχι μόνο με λόγια, αλλά μέσω των πράξεων και ενεργειών μας στην καθημερινή μας ζωή. Θέλουμε όλοι να εκτιμήσουν το μήνυμα του Ιησού και τη σημασία της ζωντανής σχέσης μαζί Του.

Ως Μαρωνίτες, πιστεύουμε ότι ως άτομα και ως κοινότητα στηρίζουμε τη ζωή μας στη σχέση μας με τον Ιησού, ακολουθώντας τη διδασκαλία Του η οποία μας μεταφέρεται μέσω των Γραφών και της διδακτικής αρχής της Καθολικής Εκκλησίας.

Στην καρδιά της κοινοτικής μας ζωής βρίσκεται η παρουσία του Ιησού που υποσχέθηκε να είναι μαζί μας μέχρι το τέλος του κόσμου. Πιστεύω ότι η καρδιά της κοινοτικής μας ζωής βρίσκεται στη συνάντηση μας για την γιορτή και τη λατρεία της Θείας Ευχαριστίας , αγαπώντας ο ένας τον άλλο όπως μας το ζήτησε ο Ιησούς Χριστός.

Father Succar

Πατέρας Αντουάν Σούκκαρ

Ενοριακός Βικάριος

 antoine.succar@gmail.com

 +357-97608042